บริหารกระแสเงินสด
ด้วยตัวคุณเอง
เราคือโปรแกรมการบันทึกรับจ่ายที่เหมาะกับทุกกิจการ เพราะการบันทึกบัญชีเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ และกระแสเงินสดเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการ
สมัครใช้งานฟรี
ความปลอดภัย
ด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เรา ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เรามีระดับความปลอดภัยเดียวกันกับธนาคารออนไลน์ทั่วไป เราเข้ารหัสความปลอดภัยด้วย SSL เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ทุกข้อมูลของลูกค้า
จุดเด่นของโปรแกรม
ใช้งานง่าย ไม่จบบัญชีก็สามารถทำได้ มี VDO บรรยายทั้งเรื่องการใช้งาน และเทคนิคการบริหารเงินสดอย่างละเอียด ใช้โปรแกรมเพื่อได้ตัวเลข แต่จุดสำคัญคือต้องนำตัวเลขนั้นมาบริหารให้เป็น VDO เรามีครบทุกส่วน
ที่มาของโปรแกรม
แรงบันดาลใจของโปรแกรมนี้ เกิดจากการได้เจอกับปัญหา ขายดี แต่เงินสดไม่มี ในธุรกิจทั้งเล็กและกลาง ปัจจุบันยังไม่มีโปรแกรมบัญชี ที่ออกมาจัดทำกระแสเงินโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อเจ้าของกิจการ
การบริหารเงินสด ต้องเริ่มจากการบันทึกรับ-จ่ายให้ถูกต้อง และที่สำคัญคือ ควรบันทึกแยกตามประเภทหรือกิจกรรมของเงินสด โปรแกรมนี้ออกแบบมาให้ออกรายงานอย่างมาตรฐานสากล สามารถอ่านรายงาน และวิเคราะห์ถึงกระแสเงินสดของกิจการได้ทันที
รับ-จ่าย เงินสดจาการดำเนินงาน ในกิจการ
แยกเงินสดสำหรับการลงทุนซื้อสินทรัพย์
บันทึกการกู้ยืม และจ่ายชำระหนี้
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ในอนาคต
VDO การใช้งาน และ VDO สอนเทคนิคการบริหารเงินสด
โปรแกรม EasyCashflow ออกแบบมา
เพื่อเจ้าของกิจการ ไม่จบบัญชีก็สามารถทำเองได้
สมัครใช้งานฟรี